Průměrné nájemné dosahuje téměř 1 000 liber měsíčně

Důležité

Průměrné nájemné dosahuje téměř 1 000 liber měsíčně

  • Vilem Jungmann
  • 28. 02. 2022

Tempo růstu nájemného je na 13letém maximu, zatímco poptávka se v novém roce zvýšila o 76 %.


Klíčové poznatky


Na základě nově sjednaných pronájmů činí nyní průměrné nájemné ve Velké Británii 969 liber měsíčně. Tempo růstu nájemného dosáhlo v posledních třech měsících roku 2021 13-ti letého maxima 8,3 %.


Poptávka po nájemním bydlení se v novém roce 2022 zvýšila o 76 % ve srovnání se stejným obdobím let 2018 až 2021! To jsou neuvěřitelná čísla. Průměrné náklady na pronájem domu se blíží částce 1 000 liber měsíčně, protože prudce rostoucí poptávka tlačí ceny nahoru.


I přes skokový nárůst nákladů však nájemné tvoří v průměru 37 % mzdy samoživitele před zdaněním, což zhruba odpovídá desetiletému průměru 36 %.


Nájemníci nyní v celém Spojeném království platí 969 liber měsíčně. To je o 62 liber měsíčně více než na začátku pandemie, jak vyplývá z naší nejnovější zprávy o trhu s nájemným.


Co se děje s nájemným?


Tempo, kterým nájemné roste, dosáhlo v posledních třech měsících roku 2021 svého 13-ti letého maxima 8,3 %. Průměrné roční nájemné pro ty, kteří si sjednají nový pronájem, je nyní o 744 liber vyšší než před pandemií. I tak je však nájemné pouze o 12 % vyšší než před pěti lety, poté co v některých oblastech v počátečních fázích pandemie kleslo.


Růst nájemného v celém Spojeném království


Nájemné se v uplynulém roce zvýšilo ve všech regionech Spojeného království, přičemž nejsilnější růst o 10,3 % byl zaznamenán v Londýně, zatímco ve Skotsku byl nárůst nejslabší - 4,8 %. Protože však nájemné v hlavním městě během pandemie kleslo, je nyní jen o 18 liber měsíčně vyšší než v březnu 2020.


Jaká je poptávka po nájemním bydlení?


V novém roce prudce vzrostla poptávka po nájemním bydlení - počet zájemců o pronájem nemovitosti je o 76 % vyšší než ve stejném období let 2018 až 2021. Zatímco v pandemii se zvýšil zájem o širší příměstské zóny, protože "hledání prostoru" se chopili i nájemníci, nyní se lidé vracejí do center velkých měst, jako jsou Londýn, Manchester, Birmingham, Leeds a Edinburgh.


Je k dispozici dostatečná nabídka bytů k pronájmu?


V žádném případě. Zvýšené poptávce na trhu s pronájmy bohužel neodpovídá nárůst nabídky. Ve skutečnosti byl počet dostupných bytů v lednu o 39 % nižší, než je pro začátek roku obvyklé. Poptávka nadále vysoce převyšuje nabídku. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou vytváří rychle se měnící trh s nájemními byty, na kterém panuje intenzivní konkurence, což zvyšuje náklady na pronájem.


Mezitím se domy pronajímají v průměru jen 14 dní, zatímco na konci roku 2020 to byly tři týdny.


Nedostatek dostupných nájemních nemovitostí je způsoben poklesem investic do tohoto sektoru ze strany pronajímatelů, kteří si nemovitosti kupují. Rostoucí náklady zároveň vedou k tomu, že mnoho nájemníků zůstává na místě, což dále omezuje obrat dostupných nájemních bytů.


Co to pro vás může znamenat?


Silná poptávka po nájemním bydlení v kombinaci s nedostatkem volných bytů znamená, že po nemovitostech bude vysoká poptávka a pronajímatelé pravděpodobně nezaznamenají mnoho období prázdných bytů.


V případě nových zájemců o pronájem se průměrný výnos v současné době pohybuje na úrovni 4,86 % v celé Velké Británii. V Zectia se ale zaměřujerme na vyhledávání nemovitostí produkujících minimálně 7% čistého zhodnocení ročně. 


Vyhlídky?


Očekává se, že přetrvávající nedostatek nájemních bytů podpoří v nadcházejících měsících mírný růst nájemného, zejména v centrech měst, ačkoli omezení cenové dostupnosti budou brzdit větší nárůsty.


Gráinne Gilmore, vedoucí výzkumu společnosti Zoopla, uvedla: "Lednový vrchol poptávky po pronájmech začne v nadcházejících měsících polevovat, což povede k menšímu tlaku na nabídku, větší konkurenci na místním trhu a mírnějšímu růstu nájmů. Příliv poptávky po pronájmech zpět do center měst díky kancelářským pracovníkům, studentům a mezinárodní poptávce, která se vrací do měst znamená, že "rekalibrace" trhu s pronájmy po pandemii je v plném proudu."


Do budoucna se očekává, že v roce 2022 vzroste nájemné v celé Velké Británii bez Londýna o 4,5 % a v hlavním městě o 3,5 %.