Poptávka po pronájmech v UK rapidně roste i letos

Důležité

Poptávka po pronájmech v UK rapidně roste i letos

  • Vilem Jungmann
  • 28. 02. 2022

Trh s pronájmy dosáhl v prosinci překvapivě silných čísel, a to navzdory dopadu, který na pronájmy tradičně mají vánoční svátky.

Údaje společnosti Goodlord ukázaly, že počet prázdných bytů zůstal v prosinci meziměsíčně stabilní a ceny pronájmů se rovněž udržely na stejné úrovni, protože silná poptávka po pronájmech pokračuje v celé zemi.

 Průměrná doba prázdných nájmů v Anglii zůstala v prosinci na 18 dnech, což je stejná hodnota jako v listopadu.

V jednotlivých regionech byly zaznamenány větší rozdíly. Vysoká poptávka po volných nemovitostech na jihozápadě země zaznamenala v minulém měsíci 21% pokles počtu prázdných bytů, přičemž průměr se posunul z 23 dnů na pouhých 18 dnů. Také v regionu West Midlands došlo ke snížení počtu prázdných bytů, a to z 21 dnů na 16, což představuje pokles o 23 %.

V East Midlands však byla poptávka slabší. Počet nevyužitých nabídek vzrostl z 16 dnů v listopadu na 22 dnů v prosinci, což představuje prudký nárůst o 37 %.

Londýn, který byl předčasně zachvácen krizí Omicron, rovněž zaznamenal zpomalení. Počet prázdných bytů v hlavním městě vzrostl o 23 %, z 13 na 16 dní.
Na jihovýchodě, severozápadě a severovýchodě zaznamenaly prázdné byty minimální posuny v průměru o 0 až 1 den.

Povzbudivé pro tento sektor je, že nájemné se v průběhu prosince rovněž drželo na stabilní úrovni. Průměrná cena nemovitosti v Anglii dokonce oproti listopadovým cenám mírně vzrostla, a to z 980 liber na 985 liber.
Nájemné bylo stabilní ve všech sledovaných regionech. Největší posun byl zaznamenán v Londýně a okolí (Greater London), kde došlo k mírnému nárůstu cen o 2,2 %. Největší pokles byl zaznamenán v jihovýchodním regionu, kde se ceny během prosince snížily o 1,5 %.
Nejvyšší průměrné ceny nájmů jsou stále v Londýně a okolí (1 671 liber) a nejnižší na severovýchodě (716 liber).

Také platy nájemníků byly meziměsíčně stabilní a pohybovaly se od 26 819 liber v listopadu do 26 794 liber v prosinci, což je rozdíl pouhých 25 liber. Průměrný věk nájemníka zůstává 34 let, což je od srpna 2021 beze změny.
Tom Mundy, provozní ředitel společnosti Goodlord, k tomu říká: "V prosinci obvykle předpovídáme ochlazení aktivity, protože během svátků se chce stěhovat méně lidí, takže tato čísla jsou velmi zajímavá. Poptávka a náklady se oproti listopadu prakticky nezměnily. Je to silný ukazatel toho, jak aktivní je nyní trh s pronájmy. Boj o nemovitosti je vysoký a nájemníci si je zajišťují co nejdříve. Vše nasvědčuje tomu, že pro pronajímatele bude tento rok velmi rušný, a všichni pronajímatelé by se na to měli náležitě připravit, pokud chtějí využít pokračující poptávky."